0
Waren­korb

Virshields®

Virshields® Medical Face Mask Typ IIR (Pack of 50)
VS004
Medical Face Mask Typ IIR (Pack of 50)
ab 5,23€
Virshields®
2 Farb­varianten
Virshields® Filtering Half Mask FFP2 NR (Pack of 10)
VS005
Filtering Half Mask FFP2 NR (Pack of 10)
ab 3,11€
Virshields®
5 Farb­varianten
Virshields® Medical Face Mask Typ I - Kids (Pack of 50)
VS001K
Medical Face Mask Typ I - Kids (Pack of 50)
ab 5,23€
Virshields®